1. Heim
  2. Nyheiter
  3. Nytt søknadsskjema for motorferdsel

Nytt søknadsskjema for motorferdsel

Nytt søknadsskjema for motorferdsel i verneområda.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Forvaltningssekretariatet for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane
E: sfagpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Det er kome nytt søknadsskjema for motorferdsel i verneområda våre. Skjemaet kan lastas ned frå nettsida vår.