1. Heim
  2. Om oss

Om oss

a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Forvaltningssekretariatet for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane
E: sfagpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) har forvaltningsmynde for dei 17 verneområda som er omtala på denne nettstaden. Styret består av sentrale politikarar i dei 11 kommunane og 2 fylkeskommunane som har areal i verneområda. Verneområdestyret har eit forvaltningssekretariat som består av tre verneområdeforvaltarar. Desse er lokaliserte i Valle, Sirdal og Suldal.

Verneområdestyret for SVR står for drifta av denne nettstaden. Dei har også sin eige nettstad. 

Kontaktinformasjon

Postmottak: sfagpost@statsforvalteren.no

Vallekontoret

Verneområdeforvaltar Jørn Trygve Haug,
fmavjth@statsforvalteren.no,
tlf: 952 07 083

Sirdalskontoret

Stillinga er utlyst, og det er for tida ingen forvaltar her. 

Suldalskontoret

Verneområdeforvaltar Alf Odden,
fmroaod@statsforvalteren.no
Tlf: 480 44 583