1. Heim
  2. Nyheiter

Nyheiter

Nyheiter frå Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane.

a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Forvaltningssekretariatet for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane
E: sfagpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Opning av ny villreinutstilling på Kvæven

På laurdag var det opning av den nye villreinutstilling på Kvæven i Sirdal kommune. Utstillinga var eit samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune, Verneområdestyret for Setesdal, Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområde og Sirdal kommune. Her...

Sjekk ut naturstien ved Håhellervatn i sommar!

Visste du at frå parkering ved Håhellervatnet kan du oppleve naturstien? Dette er ein godt merka sti og undervegs får du med deg kunnskap om livet i heia vår. Rundturen går frå parkeringa ved rasteplassen og opp til  utkikkspunktet på vestsida av dammen ved...

Ikkje alle plassar er eigna for sykkeltur…

https://www.youtube.com/watch?v=2WoujJNoqAE&list=PLKecgvGqdo5hFYyf61YVfY7vaTRBXpHA-&index=2 Sykkeltur? Ikkje alle plassar eigna seg like godt! Film frå Miljødirektoratet. Det er ikkje alle plassar som er eigna for sykkeltur. I Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane og...

Hugs på droneforbodet!

https://www.youtube.com/watch?v=VkZWlxnnFYo&list=PLKecgvGqdo5hFYyf61YVfY7vaTRBXpHA-&index=4 Ikkje alle stader er like egna for droneflyging! Film frå Miljødirektoratet. I Frafjordheiane landskapsvernområde og Lislevatn naturreservat er det forbod mot å fly...

Kva skjuler seg i heiane?

I Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane er det lang tradisjon for jakt og fangst av villrein. Her finn du restar etter dyregraver, bogestelle, jakthellerar, jordhytter og ei rekke segn knytt til villreinjakta. Informasjonen om desse skjulte skattane har derimot vært...

Aktivitetsdag på Håheller

Tysdag 9. juni vart da arrangert aktivitetsdag for elevar i niande klassetrinn i kommunane Sirdal, Valle, Bykle, Bygland og Åseral. Fokuset for dagen var verna områder, med hovudfokus på Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde, og kva for moglegheiter ein...

Sluttrapport frå verdiskapningsprosjektet

Prosjektet Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell starta opp seinhaustes 2017 i Setesdal Ryfylkevillreinområde. I denne rapporten kan du lese om tiltaka som er gjennomført og erfaringa frå prosjektet. Prosjektet har famna vidt både tematisk og geografisk, og...

Minneord – Bjørn Laugaland

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at Bjørn Laugaland gjekk bort 16. desember. Bjørn var ein kjær kollega for oss i verneområdestyret og forvaltningssekretariatet for SVR gjennom mange år Da det første verneområdestyret for SVR vart konstituert våren 2011...

Ei epoke er over

Nå som Statens naturoppsyn sine to tilsette i Bykle og Suldal har blitt pensjonistar er ein epoke over. Peter Hermansen og Reidar Sandal, også kjent som Setesdal- og Ryfylkeheianes «Knoll og Tott», har vore SNO sin ansikt i desse heiområda dei siste 15 åra, og...

Reviderte konsesjonsvillkår for Tokke-Vinje

Olje- og energidepartementet har gjennom kongeleg resolusjon av 17.06.2022 fastsett reviderte konsesjonsvilkår for Tokke-Vinje reguleringane. Det har vore knytt stor spenning til denne vilkårsrevisjonen ettersom dette er den første av mange vilkårsrevisjonar i...