1. Heim
  2. Nyheiter
  3. Kva skjuler seg i heiane?

Kva skjuler seg i heiane?

For deg som ønskjer meir informasjon om kulturminna i villreinfjellet, er appen Hidden nokke å bite seg merke i.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Forvaltningssekretariatet for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane
E: sfagpost@statsforvalteren.no

M

Meny

I Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane er det lang tradisjon for jakt og fangst av villrein. Her finn du restar etter dyregraver, bogestelle, jakthellerar, jordhytter og ei rekke segn knytt til villreinjakta. Informasjonen om desse skjulte skattane har derimot vært vanskeleg å finne.

I appen Hidden,  er mykje av informasjonen vi har om kulturminna i villreinfjellet samla. Her får du tilgang til informasjon om alle kulturminne som ligg inne i nettportalen Kulturminnesøk. Gjennom verdiskapingsprosjektet er det lagt inn utfyllande informasjon om 115 av dei mest aktuelle villreinrelaterte kulturminna i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane. Informasjonen er tilgjengeleg heimanfrå. Er du på tur i heia på stader med mobildekning, varslar Hidden deg om du nærmar deg eit kulturminne.

Appen kan du laste ned her.