1. Heim
  2. Opplev SVR
  3. Aktivitetar og opplevingar

Aktivitetar og opplevingar

Rundt SVR finst det ei rekke verksemder som tilbyr ulike aktivitetar i og like i nærleiken av verneområda. I tillegg til presentasjonen under, viser vi til verksemdene sine eigne nettsider for meir informasjon om tilboda.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Forvaltningssekretariatet for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane
E: sfagpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Title Address Description
Haukeliseter fjellstue
3895 Edland, Norge
Fjellreinskulen
3895 Edland, Norge
Lii Gard
Livegen 18, 4754 Bykle, Norge
Helgøy skyssbåt
Helgøyvegen 9, 4167 Helgøy i Ryfylke, Norge
Outdoor Life Norway
Jørpeland, Norge
Sirdal Safari & Adventure
Indregarden 11, 4440 Tonstad, Norge
Sirdal Huskyfarm
Runtleneset 22, 4440 Tonstad, Norge

Sirdal Huskyfarm

Sirdal Huskyfarm er lokalisert sør for Tjørhom i Øvre Sirdal i Agder. Dei tilbyr ei lang rekke aktivitetar både sommar og vinter, og har særleg fokus på å formidle opplevingar av den unike naturen og kulturhistoria i området. Mellom anna tilbyr dei både korte og lange turar med hundespann i høgfjellet.

Sjå meir informasjon på heimesida til Sirdal Huskyfarm 

Hund skuer utover fjord og fjell

Sirdal Safari & Adventure

Sirdal Safari & Adventure er ei naturguide- og overnattingsverksemd som er lokalisert på Kvæven i Øvre Sirdal. Opplev overnatting i ei gamal Heiberghytte på Kvæven Fjellmuseum, og guida turar til mellom anna Svartevassmagasinet og Kjerag.

Sjå meir informasjon på heimesida til Sirdal Safari & Adventure

Hund skuer utover fjord og fjell

Explore Lysefjorden

Explore Lysefjorden er eit guidefirma med lokaler på Gøysa Gard på Forsand i Rogaland. Her tilbyr dei guida turar til ulike turmål rundt Lysefjorden både sommar og vinter. Av dei mest kjende er turar til Preikestolen og Kjerag. I tillegg til å vise veg, har Explore Lysefjorden fokus på å gi innsikt og kunnskap om natur.

Sjå meir informasjon på heimesida til Explore Lysefjorden

Hund skuer utover fjord og fjell

Helgøy Skyssbåt

Helgøy Skyssbåt er ei skyssbåtverksemd med ulike hurtiggåande skyssbåtar i fleire storleikar. Om sommaren tilbyr dei guida fjordcruice på faste vekedagar. Vidare tilbyr dei skreddarsydde båtturar for ulike grupper.

Sjå meir informasjon på heimesida til Helgøy Skyssbåt

Hund skuer utover fjord og fjell

Lii Gard

Lii Gard er lokalisert i Bykle, og er ein stad med mange tilbod. Her kan du overnatte, møte dyr, leige utstyr og bestille guida toppturar på ski.

Sjå meir informasjon på heimesida til Lii Gard

Hund skuer utover fjord og fjell

Fjellreinskolen

Fjellreinskolen er ei formidlingsverksemd som er lokalisert på Hovden og Bjåen i Bykle. Her tilbyr dei mellom anna lærarettleiing, materiell og aktivitetar retta mot skoleverket. Deira visjon er å formidle kunnskap og opplevingar om lokal natur, kultur og historie, for å skape bulyst og kjensle av identitet.

Sjå meir informasjon på heimesida til Fjellreinskolen

Hund skuer utover fjord og fjell

Haukeliseter fjellstue

Haukeliseter fjellstue er den mest besøkte turisthytta i Noreg, og er lokalisert ved E134 på Haukelifjell. I tillegg til overnatting og servering tilbyr Haukeliseter ei rekke aktivitetar både sommar og vinter. Dette omfattar mellom anna guida toppturar, turar med hundespann og ei lang rekke kurs med friluftslivstema.

Sjå meir informasjon på heimesida til Haukeliseter fjellstue

Hund skuer utover fjord og fjell