a

Meny

a

Meny

Kontakt oss

Forvaltningssekretariatet for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane
E: sfagpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Ei epoke er over

Ei epoke er over

Nå som Statens naturoppsyn sine to tilsette i Bykle og Suldal har blitt pensjonistar er ein epoke over. Peter Hermansen og Reidar Sandal, også kjent som Setesdal- og Ryfylkeheianes «Knoll og Tott», har vore SNO sin ansikt i desse heiområda dei siste 15 åra, og...