a

Meny

a

Meny

Kontakt oss

Forvaltningssekretariatet for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane
E: sfagpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Minneord – Bjørn Laugaland

Minneord – Bjørn Laugaland

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at Bjørn Laugaland gjekk bort 16. desember. Bjørn var ein kjær kollega for oss i verneområdestyret og forvaltningssekretariatet for SVR gjennom mange år Da det første verneområdestyret for SVR vart konstituert våren 2011...