a

Meny

  1. Heim
  2. Author: Sara Kristiane Eide
a

Meny

Kontakt oss

Forvaltningssekretariatet for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane
E: sfagpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Opning av ny villreinutstilling på Kvæven

Opning av ny villreinutstilling på Kvæven

På laurdag var det opning av den nye villreinutstilling på Kvæven i Sirdal kommune. Utstillinga var eit samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune, Verneområdestyret for Setesdal, Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområde og Sirdal kommune. Her...
Ikkje alle plassar er eigna for sykkeltur…

Ikkje alle plassar er eigna for sykkeltur…

Sykkeltur? Ikkje alle plassar eigna seg like godt! Film frå Miljødirektoratet. Det er ikkje alle plassar som er eigna for sykkeltur. I Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområda, samt Lustheia og Vormedalsheia, er det berre tillate å sykle...
Hugs på droneforbodet!

Hugs på droneforbodet!

Ikkje alle stader er like egna for droneflyging! Film frå Miljødirektoratet. I Frafjordheiane landskapsvernområde og Lislevatn naturreservat er det forbod mot å fly dronar utan særskilt løyve frå vernemyndigheita. Dette av omsyn til dyrelivet, friluftsliv og...