Nyheiter

Nyheiter frå verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylke og Frafjordheiane.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Forvaltningssekretariatet for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane
E: sfagpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Ei epoke er over

Nå som Statens naturoppsyn sine to tilsette i Bykle og Suldal har blitt pensjonistar er ein epoke over. Peter Hermansen og Reidar Sandal, også kjent som Setesdal- og Ryfylkeheianes «Knoll og Tott», har vore SNO sin ansikt i desse heiområda dei siste 15 åra, og...

Reviderte konsesjonsvillkår for Tokke-Vinje

Olje- og energidepartementet har gjennom kongeleg resolusjon av 17.06.2022 fastsett reviderte konsesjonsvilkår for Tokke-Vinje reguleringane. Det har vore knytt stor spenning til denne vilkårsrevisjonen ettersom dette er den første av mange vilkårsrevisjonar i...