1. Heim
  2. Nyheiter

Nyheiter

Nyheiter frå verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylke og Frafjordheiane.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart

Kontakt oss

Forvaltningssekretariatet for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane
E: sfagpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Hugs på droneforbodet!

Hugs at det ikkje er alle stader som er like egna for droneflyging. Er du usikker på korleis droneregla som gjelder i våre verneområda? Ta ein titt her!

Kva skjuler seg i heiane?

For deg som ønskjer meir informasjon om kulturminna i villreinfjellet, er appen Hidden nokke å bite seg merke i.

Aktivitetsdag på Håheller

Tysdag 9. juni arrangerte Sirdal Huskyfarm, saman med Outdoor Collage frå Sirdal, aktivitetsdag for elevar i niande klassetrinn i kommunane Sirdal, Valle, Bykle, Bygland og Åseral. Fokuset for dagen var vern av Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde.

Ei epoke er over

Nå som Statens naturoppsyn sine to tilsette i Bykle og Suldal har blitt pensjonistar er ein epoke over. Peter Hermansen og Reidar Sandal, også kjent som Setesdal- og Ryfylkeheianes «Knoll og Tott», har vore SNO sin ansikt i desse...