a

Meny

  1. Heim
  2. frafjordheiane landskapsvernområde
a

Meny

Kontakt oss

Forvaltningssekretariatet for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane
E: sfagpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Hugs på droneforbodet!

Hugs på droneforbodet!

Ikkje alle stader er like egna for droneflyging! Film frå Miljødirektoratet. I Frafjordheiane landskapsvernområde og Lislevatn naturreservat er det forbod mot å fly dronar utan særskilt løyve frå vernemyndigheita. Dette av omsyn til dyrelivet, friluftsliv og...